Volunteer

Join our global community of volunteers and make a real difference.

Volunteer

Join our global community of volunteers and make a real difference.

From teaching IT and English to building databases, your skills can build a better world.

From teaching IT and English to building databases, your skills can build a better world.

Why volunteer with Blue Dragon?

Blue Dragon relies on the many amazing volunteers who commit their time, energy and expertise to working with us in Vietnam and around the world. 

If you are living in or visiting Vietnam and have expertise and experience in a particular area, let us know. We need great teachers to work with the Blue Dragon kids (normally for a commitment of 6 months or more) and we need professional skills to train our staff, help with IT, and support our fundraising.

Volunteer and make a difference to an issue that matters to you.

Current volunteer positions

Các vị trí dành cho tình nguyện viên người Việt

  • 2 tình nguyện viên dạy Tiếng Anh lớp cấp 2 và cấp 3 tại trung tâm Rồng Xanh
  • 2 tình nguyện viên dạy toán, lý cho học sinh cấp 2 và cấp 3 vào giờ hành chính các ngày trong tuần hoặc vào Chủ nhật
  • 2 Tình nguyện viên dạy văn cấp 1 vào các ngày trong tuần hoặc vào Chủ nhật
  • 3 tình nguyện viên hỗ trợ nhóm khuyết tật trí tuệ vào 2 buổi/ tuần từ 3pm – 4pm. Yêu cầu có kinh nghiệm tổ chức hoạt động cho trẻ khuyết tật và có khả năng cung cấp các kĩ năng mềm như nâng cao ý thức về vệ sinh, giáo dục giới tính, khả năng xã hội

Sign me up!

Do you want to lend a hand? Complete the form below.

Lý lịch tư pháp

Nếu bạn được mời làm tình nguyện viên, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn hoàn thiện lí lịch tư pháp phù hợp với Chính sách Bảo vệ Trẻ em của Rồng Xanh.

Quy trình này thường bao gồm đơn xin xác nhận dân sự và thông tin của hai người tham khảo. Chúng tôi không thể hỗ trợ bạn làm các giấy tờ này cũng như chi trả các chi phí nhưng chúng tôi sẵn lòng cung cấp thông tin và tư vấn.

 

Xin lưu ý: Bạn sẽ phải nộp bản copy hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân, đơn xin xác nhận dân sự, CV hoặc hồ sơ cá nhân.

 

Background checks

If a volunteer position is offered to you, we will require you to satisfy a background check in accordance with Blue Dragon’s Child Protection Policy. This usually involves a police check from your home country and two referees. Blue Dragon is unable to assist in obtaining these documents or covering any costs involved, but we will happily provide information and advice.

 

Please note: You will be required to upload a copy of your passport ID page or ID card, police clearance, and CV or resume.

There's so much more to our story.

Pin It on Pinterest

Share This