Volunteer

Join our global community of volunteers and make a real difference.

From teaching IT and English to building databases, your skills can build a better world.

Why volunteer with Blue Dragon?

Blue Dragon relies on the many amazing volunteers who commit their time, energy and expertise to working with us in Vietnam and around the world. 

If you are living in or visiting Vietnam and have expertise and experience in a particular area, let us know. We need great teachers to work with the Blue Dragon kids (normally for a commitment of 6 months or more) and we need professional skills to train our staff, help with IT, and support our fundraising.

Volunteer and make a difference to an issue that matters to you.

Current volunteer positions

Các vị trí dành cho tình nguyện viên người Việt

Các tình nguyện viên có kinh nghiệm dạy học và làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên, làm việc trực tiếp tại trung tâm:

– 03 tình nguyện viên dạy Lý cho học sinh cấp 2 và cấp 3
– 05 tình nguyện viên dạy Toán cho học sinh cấp 1, cấp 2, và cấp 3
– 04 tình nguyện viên dạy tiếng Việt / Văn cho học sinh cấp 1 và cấp 2
– 02 tình nguyện viên dạy nhảy hip-hop cho trẻ em/thiếu niên
– 01 tình nguyện viên dạy âm nhạc (đàn, hát) cho trẻ em/thiếu niên

Các tình nguyện viên có kinh nghiệm dạy học và làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên, làm việc trực tuyến:

– 01 tình nguyện viên dạy Hóa
– 03 tình nguyện viên dạy Toán
– 05 tình nguyện viên dạy tiếng Anh

Sign me up!

Do you want to lend a hand? Complete the form below.

Lý lịch tư pháp

Nếu bạn được mời làm tình nguyện viên, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn hoàn thiện lí lịch tư pháp phù hợp với Chính sách Bảo vệ Trẻ em của Rồng Xanh.

Quy trình này thường bao gồm đơn xin xác nhận dân sự và thông tin của hai người tham khảo. Chúng tôi không thể hỗ trợ bạn làm các giấy tờ này cũng như chi trả các chi phí nhưng chúng tôi sẵn lòng cung cấp thông tin và tư vấn.

 

Xin lưu ý: Bạn sẽ phải nộp bản copy hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân, đơn xin xác nhận dân sự, CV hoặc hồ sơ cá nhân.

 

Background checks

If a volunteer position is offered to you, we will require you to satisfy a background check in accordance with Blue Dragon’s Child Protection Policy. This usually involves a police check from your home country and two referees. Blue Dragon is unable to assist in obtaining these documents or covering any costs involved, but we will happily provide information and advice.

 

Please note: You will be required to upload a copy of your passport ID page or ID card, police clearance, and CV or resume.

There's so much more to our story.

Be inspired!

Be inspired!

Join the Blue Dragon newsletter community for the latest news and life-changing stories delivered to your inbox.

Thank you! You have successfully subscribed.

Pin It on Pinterest

Share This