Thay đổi những cuộc đời

Rồng Xanh giải cứu trẻ em gặp khủng hoảng và tạo nên những sự thay đổi lâu dài trên khắp Việt Nam.

Hoạt động của Rồng Xanh là gì?

Rồng Xanh tìm kiếm trẻ em và thanh thiếu niên trong tình huống khủng hoảng như buôn bán người, vô gia cư, và nghèo đói.

Chúng tôi giải cứu trẻ em khỏi sự nguy hiểm và hỗ trợ trẻ lâu dài, để giúp các em vượt qua những tổn thương, sự bất công, và sự yếu thế.

Chúng tôi sử dụng tất cả những kinh nghiệm và kĩ năng thu nhận được khi làm việc trực tiếp cùng các nạn nhân để đưa ra những khuyến nghị về luật pháp và chính sách bảo vệ những người dễ bị tổn thương.

Những tác động từ Rồng Xanh

Tự do

nạn nhân được giải cứu từ mua bán người hoặc lao động trẻ em

Giáo dục

trẻ em và thanh thiếu niên được hỗ trợ đi học hoặc học nghề

Công lý

nạn nhân của mua bán người hoặc lạm dụng được đại diện trong phiên tòa

An toàn

trẻ em có nơi tạm trú an toàn và 110+ ngôi nhà được xây sửa

Gia đình

trẻ em và thanh niên được đoàn tụ với gia đình

“Em đã trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc đời. Các anh chị là những người đã giúp em vượt qua tất cả các nỗi khổ và khó khăn này. Em coi các chị như người mẹ thứ hai của mình. Em cảm ơn mọi người đã chăm sóc và giúp đỡ em suốt bao nhiêu năm qua.”
- Ngọc, 19, nạn nhân của mua bán người -

Hoạt động

Icon - heart and cogs

Trẻ em đường phố

Rồng Xanh tìm kiếm các trẻ em đường phố và giúp các em có một nơi tạm trú an toàn, đoàn tụ với gia đình, cơ hội học tập và được chăm sóc sức khỏe.

Giáo dục

Rồng Xanh hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ đường phố tiếp tục tới trường và có cơ hội học tập mà các em xứng đáng.

Nạn mua bán người

Rồng Xanh dẫn đầu trong việc ngăn chặn và chấm dứt nạn buôn bán người ở Việt Nam.

Tư vấn pháp lý

Rồng Xanh cung cấp sự hỗ trợ pháp lý cần thiết cho trẻ em và thanh niên trong khủng hoảng.

Celebrate with us!

Celebrate with us!

Join the Blue Dragon newsletter community and be inspired by many great stories from our 20 years of changing lives.

Thank you! You have successfully subscribed.

Pin It on Pinterest

Share This