Blue Dragon tuyển dụng

Cập nhật ngày 28/12/2020

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh cần tuyển dụng chuyên gia cho vị trí: Chuyên gia nghiên cứu, phân tích và truyền thông. Vui lòng xem bản chi tiết mô tả công việc như dưới đây.

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh làm việc với trẻ em gặp khủng hoảng và khó khăn trên khắp Việt Nam. Chúng tôi tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng được hưởng sự chăm sóc tốt nhất và có cơ hội phát triển. Trẻ em của Rồng Xanh là trẻ đường phố, trẻ khuyết tật và trẻ bị buôn bán. Chúng tôi cứu trẻ khỏi hiểm nguy, đoàn tụ các em với gia đình, và cung cấp tất cả các dịch vụ cần thiết để phục hồi và phát triển, đồng thời vận động cải tiến chính sách và luật pháp Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp các cơ hội việc làm bình đẳng cho tất cả các ứng viên mà không phân biệt đối xử hay lạm dụng. Chúng tôi sẽ có những điều chỉnh công việc phù hợp với người khuyết tật hoặc ứng viên có nhu cầu đặc biệt.

I. Vị trí làm việc cần tuyển:
– Vị trí: Chuyên gia nghiên cứu, phân tích và truyền thông
– Quốc tịch: Việt Nam
– Số lượng: 01
– Mô tả công việc:
+ Nghiên cứu, phân tích và đánh giá văn hóa các vùng miền của các Dự án đang được tài trợ blue Dragon tài trợ tại Việt Nam;
+ Chuẩn bị các bài viết đưa lên các kênh truyền thông xã hội
+ Nghiên cứu và đưa ra các đề xuất để tối ưu hóa sự hiện diện của Blue Dragon trên mạng xã hội
+ Liên lạc với nhân viên chương trình để thu thập thông tin về các hoạt động của chương trình để báo cáo và tham gia với các nhà tài trợ trong các hoạt động của chương trình
+ Báo cáo nhà tài trợ để xin tài trợ cho các hoạt động của dự án
+ Đóng góp và triển khai các hướng dẫn và chiến lược về Truyền thông và Gây quỹ.
– Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày, được nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.
– Lương: Thỏa thuận

II. Yêu cầu đối với người dự tuyển
– Tối thiểu phải tốt nghiệp Đại học có liên quan đến truyền thông, hoặc nghiên cứu lịch sử
– Tiếng Anh và tiếng Pháp thành thạo các kỹ năng
– Ít nhất phải có 3 năm kinh nghiệm về truyền thông (viết bài phân tích), nghiên cứu về lịch sử các vùng miền
– Có kiến thức sâu rộng về lịch sử
– Có khả năng nghiên cứu, phân tích và đưa các bài viết lên các kênh truyền thông xã hội

III. Hồ sơ dự tuyển
– Thư xin việc
– Thư giới thiệu (bao gồm thông tin chi tiết của 02 người tham chiếu)

IV. Thời gian nộp hồ sơ:
Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 25/01/2021.
Hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển và gửi qua địa chỉ email jobs@bdcf.org
Người liên hệ: Nguyễn Thị Lan

Celebrate with us!

Celebrate with us!

Join the Blue Dragon newsletter community and be inspired by many great stories from our 20 years of changing lives.

Thank you! You have successfully subscribed.

Pin It on Pinterest

Share This